ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE A  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 1.3.2016 DO 28.2.2018   


  • přijímány jsou děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin

  • přijímány jsou děti zpravidla od 2 let věku

  • v případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr ve VFN, je POVINEN nahlásit tuto změnu ředitelce MŠ, a to i v případě, že dítě již školku nenavštěvuje. V tomto případě se docházka dítěte do MŠ ukončuje.

 


        PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ŠKOLKY


  DOCHÁZKA 5 dnů v týdnu ..........................3500,- Kč / měsíc

  DOCHÁZKA 3 dny v týdnu ..........................2500,- Kč / měsíc 

  DOCHÁZKA 2 dny v týdnu ..........................2000,- Kč/ měsíc

  DEN SAMOSTATNĚ .....................................280,- Kč/den 


  Stravné v roce 2018:


  snídaně + svačina................................... 21,- Kč
  oběd .......................................................38,- Kč
  svačina odpolední...................................16,- Kč