ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE A  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 1.3.2016   


  • přijímány jsou děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin

  • přijímány jsou děti zpravidla od 2 let věku

  • v případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr ve VFN, je POVINEN nahlásit tuto změnu ředitelce MŠ, a to i v případě, že dítě již školku nenavštěvuje. V tomto případě se docházka dítěte do MŠ ukončuje.

 


        PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ŠKOLKY


  PŮLDENNÍ DOCHÁZKA ..........................140,- Kč (25,- Kč/hod)

  CELODENNÍ DOCHÁZKA.........................280,- Kč (25,- Kč/hod) 


  Stravné v roce 2017:


  snídaně + svačina................................... 21,- Kč
  oběd .......................................................38,- Kč
  svačina odpolední...................................16.- Kč