Přihláška do školky ve VFN v Praze


Dítě

Jméno Příjmení
Datum narození Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu


Matka

Jméno Příjmení Datum narození (ve tvaru DD.MM.RRRR)
Adresa trvalého pobytu


Zaměstnanec VFN Zaměstnanec UHKT Není zaměstnancem VFN/UHKT
Osobní číslo Pracoviště Pracovní zařazení
Telefon do práce Telefon domů/mobilní E-mail


Otec

Jméno Příjmení Datum narození (ve tvaru DD.MM.RRRR)
Adresa trvalého pobytu


Zaměstnanec VFN Zaměstnanec UHKT Není zaměstnancem VFN/UHKT
Osobní číslo Pracoviště Pracovní zařazení
Telefon do práce Telefon domů/mobilní E-mail
Základní údaje pro zápis

Zaměstnancem VFN/UHKT od
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Zahájení docházky dítěte
nejpozději do (uveďte den,
měsíc a rok, od kterého chcete
dítě přihlásit k docházce)
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Rodičovská dovolená od
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Rodičovská dovolená do
(ve tvaru DD.MM.RRRR)
Návrat do zaměstnání po ukončení
rodičovské dovolené od
(ve tvaru DD.MM.RRRR)

Pracuji při rodičovské dovolené
Aktuální výše úvazku Plánovaná výše úvazku po ukončení rodičovské dovolené

Dny docházky a délka pobytu Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Poznámkaže od data zařazení dítěte do školky setrvám v pracovně-právním vztahu u VFN v Praze minimálně 6 měsíců v době trvání projektu (tj. v předpokládaném období od 1.9.2012 do 30.11.2014). Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro vnitřní potřebu Školky ve VFN v Praze a projektu, ze kterého je školka financována. Potvrzuji, že všechny mnou uvedené skutečnosti jsou pravdivé. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v opačném případě pozbudu možnosti zápisu mého dítěte do Školky ve VFN v Praze.