O NÁSJsme firemní dětská skupina pro děti rodičů z řad zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Budova Školky ve VFN se nachází nedaleko hlavního areálu VFN, v Kateřinské zahradě, v budově bývalé “ředitelské vily”. Skupina je jednotřídní s kapacitou 24 dětí. Naše prostory jsou navrženy a vybaveny tak, aby vytvořily motivující, veselé a praktické prostředí, pocit pohody a bezpečí a samozřejmě splňovaly veškeré zákonem předepsané normy.


Laskavým a individuálním přístupem se snažíme mimo jiné naučit děti samostatnosti, poznávat okolní svět, získat zdravé sebevědomí a umět respektovat druhé a osvojit si základní pravidla slušného chování. Snažíme se také o citový, rozumový a tělesný rozvoj dětí a o rozvoj jejich sociálních dovedností.


Každoročně připravujeme výchovný program zahrnující např. tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu, preventivně-logopedické hry, angličtinu a další. Všechny aktivity probíhají vždy s přihlédnutím ke schopnostem a momentálnímu rozpoložení dětí. Program je vyvážený a během dne se střídá volná hra, řízené aktivity a odpočinek. Čas věnujeme také mimoškolním aktivitám - divadla, výlety a exkurze.


Školka ve VFN má vlastní prostornou zahradu vybavenou venkovními hracími prvky a pískovištěm. DĚTI SI NEHRAJÍ A VOLNĚ SE NEPOHYBUJÍ VE VEŘEJNÉ ČÁSTI KATEŘINSKÉ ZAHRADYVolná hra probíhá pouze v rámci naší zahrady, pobyt mimo zahradu je organizovaný, ve dvojicích. V části zahrady jsou záhony, na kterých děti pěstují sezónně květiny, zeleninu a ovoce. PROVOZNÍ DOBA

Provoz dětské skupiny je celoroční, děti přijímáme v průběhu celého kalendářního roku (s ohledem na volnou kapacitu). Provozní doba je upravena tak, aby docházka dětí byla umožněna rodičů dle aktuálního nastavení jejich pracovní doby.


Po – Pá         6.30 - 17.30 Školka ve VFN se účastní řady projektů - Bezpečná školka, Domestos do škol, Rytíř z nosu, Zdravá 5, Jarní kvítka a další. Dbáme na bezpečnost dětí nejenom při jejich pobytu u nás, ale samozřejmě i při jejich přepravě na výlety a akce mimo areál.


Docházku objednávají rodiče v online Klubu rodičů. Z něj je též možno prohlížet fotogalerii a získat informace o aktuálním dění u nás.