Školka ve VFN

"kombinace rodiny a práce v srdci města"Stravování 
Výživa je významným faktorem ovlivňujícím růst a vývoj dítěte od narození až do dospělosti. Plnohodnotnou a vyváženou stravu dětem u nás zajišťuje stravovací provoz nemocnice.Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly, samozřejmostí je pitný režim, zajištěný během celého dne. Koncepce stravování se řídí platnou legislativou pro školní a předškolní stravování, tj. Vyhláškou č. 107/2005 Sb. a Vyhláškou č. 350/2021 Sb., resp. platnými normami pro děti předškolního věku. Jsme schopni taktéž zajistit stravování dětem se speciálními stravovacími potřebami. Náš jídelníček obsahuje širokou škálu pokrmů tak, aby se děti naučily jíst veškeré potraviny a pokrmy. Děti do jídla nenutíme a respektujeme jejich individuální a momentální chutě.Z objednávkového systému je nutno stravu odhlásit nejpozději do 7:00 hodin předcházejícího dne. V případě nemoci v den docházky lze odhlásit pouze odpolední svačinu, a to telefonicky do 7.50 hodin na čísle 702 023 360