PODMÍNKY PŘIJETÍ  


  • Přijímány jsou děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin.

  • Dítě může Školku ve VFN navštěvovat pouze v době, kdy je rodič na pracovišti.

  • Přijímány jsou chodící děti zpravidla od 2 let věku; 

  • Minimální výše pracovního úvazku ke dni zahájení docházky dítěte - 0,25

  • Minimální docházka dítěte 2 dopoledne týdně

  • V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr ve VFN nebo jeden z rodičů dítěte nastoupí na mateřskou dovolenou, jsou POVINNI nahlásit tuto změnu ředitelce Školky ve VFN. 

  • Ukončením pracovního poměru s VFN, popř. nástupem jednoho z rodičů na mateřskou anebo rodičovskou dovolenou zaniká nárok na umístění dítěte do Školky ve VFN.

  • Vzhledem k vysoké poptávce doporučujeme podávat přihlášky s předstihem minimálně 12 měsíců.

 

  CENÍK pro školní rok 2023/2024


   DOCHÁZKA 

   děti do 3 let věku                                 217,- Kč/den (max. školné při plné docházce 4700,- Kč)

   (až do 31.8. po dosažení 3 let)


   děti od 3 let věku                                 229,- Kč/den (maximální školné při plné docházce 5000,- Kč)

   (od 1.9. po dosažení 3 let)


    STRAVNÉ 

   svačina dopolední................................... 21,- Kč

   oběd .........................................................38,- Kč
   svačina odpolední....................................
   16,- Kč


   Rezervační poplatek (na základě závazného přihlášení dítěte k docházce) ...... 3500,- Kč