ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE A  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 1. 3. 2022   


  • Přijímány jsou děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin.

  • Dítě může Školku ve VFN navštěvovat pouze v době, kdy je rodič na pracovišti.

  • Přijímány jsou děti zpravidla od 2 let věku.

  • Minimální výše pracovního úvazku ke dni zahájení docházky dítěte - 0,25

  • V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr ve VFN nebo nastoupí na mateřskou dovolenou, je POVINEN nahlásit tuto změnu ředitelce Školky ve VFN. 

  • Ukončením pracovního poměru s VFN, popř. nástupem jednoho z rodičů na mateřskou anebo rodičovskou dovolenou zaniká nárok na umístění dítěte do Školky ve VFN.

  • Vzhledem k vysoké poptávce doporučujeme podávat přihlášky s předstihem minimálně 12 měsíců.

   CENÍK od 1. 5. 2022


   DOCHÁZKA

   DOCHÁZKA 5 dnů v týdnu (resp. celoměsíční docházka) ..........................5000,- Kč / měsíc (resp. 3730,- Kč po slevě na dani)

   DOCHÁZKA 3 dny v týdnu (resp. 12 návštěv v měsíci) ..........................3500,- Kč / měsíc (resp. 2230,- Kč po slevě na dani)

   DOCHÁZKA 2 dny v týdnu (resp. 8 návštěv v měsíci) ..........................2900,- Kč/ měsíc (resp. 1630,- Kč po slevě na dani)

   1 den samostatně ..................................... 380,- Kč


   STRAVNÉ 

   svačina dopolední................................... 21,- Kč

   oběd .........................................................38,- Kč
   svačina odpolední....................................16,- Kč


   Rezervační poplatek (na základě závazného přihlášení dítěte k docházce) .............................. 3500,- Kč