PODMÍNKY PŘIJETÍ  


  • Přijímány jsou děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin.

  • Dítě může Školku ve VFN navštěvovat pouze v době, kdy je rodič na pracovišti.

  • Přijímány jsou chodící děti zpravidla od 2 let věku; 

  • Minimální výše pracovního úvazku ke dni zahájení docházky dítěte - 0,25

  • Minimální docházka dítěte 2 dopoledne týdně

  • V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr ve VFN nebo jeden z rodičů dítěte nastoupí na mateřskou dovolenou, jsou POVINNI nahlásit tuto změnu ředitelce Školky ve VFN. 

  • Ukončením pracovního poměru s VFN, popř. nástupem jednoho z rodičů na mateřskou anebo rodičovskou dovolenou zaniká nárok na umístění dítěte do Školky ve VFN.

  • Vzhledem k vysoké poptávce doporučujeme podávat přihlášky s předstihem minimálně 12 měsíců.

 

  CENÍK 2022/2023


   DOCHÁZKA - děti do 3 let věku (až do 31.8. po dosažení 3 let)

   DOCHÁZKA 5 dnů v týdnu (resp. celoměsíční docházka) ...................4700,- Kč / měsíc (resp. 3258,- Kč po slevě na dani)

   DOCHÁZKA 3 dny v týdnu (resp. 12 návštěv v měsíci) .......................3500,- Kč / měsíc (resp. 2058,- Kč po slevě na dani)

   DOCHÁZKA 2 dny v týdnu (resp. 8 návštěv v měsíci) .........................2900,- Kč/ měsíc (resp. 1458,- Kč po slevě na dani)

   1 den samostatně ..................................... 380,- Kč


    DOCHÁZKA - děti od 3 let věku (od 1.9. po dosažení 3 let)

    DOCHÁZKA 5 dnů v týdnu (resp. celoměsíční docházka) .................. 5000,- Kč / měsíc (resp. 3558,- Kč po slevě na dani)

    DOCHÁZKA 3 dny v týdnu (resp. 12 návštěv v měsíci) ...................... 3500,- Kč / měsíc (resp. 2058,- Kč po slevě na dani)

    DOCHÁZKA 2 dny v týdnu (resp. 8 návštěv v měsíci) ........................ 2900,- Kč/ měsíc (resp. 1458,- Kč po slevě na dani)

    1 den samostatně ..................................... 380,- Kč


   STRAVNÉ 

   svačina dopolední................................... 21,- Kč

   oběd .........................................................38,- Kč
   svačina odpolední....................................16,- Kč


   Rezervační poplatek (na základě závazného přihlášení dítěte k docházce) ...... 3500,- Kč