Režim dne 

6.30


zahájení provozu

6.30 – 8.45 

 

příchod dětí, snídaně, volná hra, společné ranní přivítání, příprava na dopolední program

8.45 - 9.00 

 

ranní rozcvička   

9.00 – 9.30 

 

hygiena, svačina

9.30 – 10.30

 

dopolední program dle rozvrhu

10.30 – 11.45

 

pobyt venku

11.45 – 12.30 

 

hygiena, oběd
   


od 12.30 

 


odchod dětí 
   

12.45 – 14.30

 

odpočinek – spánek (délka je upravena podle indiv. potřeb dětí, četba, relaxační hudba)

14.30 –15.00

 

hygiena, svačina

15.00 – 17.00 

 

odpolední program dle rozvrhu

17.00 – 17. 30 

 

volná hra, pobyt na zahradě (dle počasí), odchod dětí