Školka ve VFN

"kombinace rodiny a práce v srdci města"
REŽIM DNE 

6.30


zahájení provozu


6.30 – 8.45 

 

příchod dětí, volná hra, komunitní kruh, seznámení s dopoledním programem

8.45 - 9.00 

 

rozcvička   

9.00 – 9.30 

 

hygiena, svačina

9.30 – 10.30

 

dopolední program dle plánu

10.45 – 12.30

 

pobyt venku

12.30 – 13.00 

 

hygiena, oběd

    

      13.00 - 13.15odchod dětí 

      

      13.00 – 14.30odpočinek / klidové činnosti

      

      14.30 – 15.00


hygiena, svačina

      

      15.00 – 17.30 odpolední program dle plánu, 
volná hra, odchod dětí

17. 30 

 

ukončení provozu